Autumn Agora

IMG_20221013_225354 (1)

Eens per half jaar vindt er een Agora plaats. Een Agora brengt alle locals samen om belangrijke zaken van AEGEE-Europe te bespreken. In oktober vond de Autumn Agora plaats, die helaas online was. Dat het echter online was negeerden wij even als AEGEE-Enschede, want we zijn naar Brussel gereisd en hebben de Agora vanuit het huis van het Comité Directeur (het bestuur van AEGEE-Europe) gevolgd. De Agora duurde in totaal 4 dagen, waarop allerlei verschillende sessies plaatsvonden. In die sessies kon men discussiëren, vragen stellen en stemmen op zaken als de nieuwe focus areas van AEGEE-Europe. Tussen de sessies door en in de avonden konden de delegates, Job Velthuis, Sanne Meijer en Faisane Ruijne, de stad in om Brussel te verkennen en om een betere band op te bouwen met het Comité Directeur. We hebben er erg van genoten!

An Agora takes place once every six months. An Agora brings all local residents together to discuss important issues of AEGEE-Europe. In October, the Autumn Agora took place, which unfortunately was online. However, the fact that the online was problematic even we as AEGEE-Enschede wanted to, we traveled to Brussels and followed the Agora from the home of the Committee Director (the board of AEGEE-Europe). The Agora played a total of 4 days, during which several different sessions took place. In those sessions, men could discuss, ask questions and vote on issues such as the new focus areas of AEGEE-Europe. Between the sessions and in the evening, the delegates, Job Velthuis, Sanne Meijer and Faisane Ruijne, were able to explore the city of Brussels and to build a better relationship with the Committee Director. We enjoyed it very much!