Board XXXII

Board XXXII der Association des États Généraux des Étudiants de l’Europe-Enschede is op 12 september 2017 als volgt geconstitueerd:

  • President – Adrian Westerbeek
  • Secretary & External Affairs – Jules Verkade
  • Treasurer & European Affairs – Timo haarman
  • Internal Affairs & Vice-President – Jesse Lohman