Dispuut Quenouille

Een waar hoogtepunt in de historie werd bereikt toen in de nacht van 11 op 12 oktober 1997 dispuut Quenouille haar flitsende entree maakte in de wereld der disputen. Vijf zeer diverse individuen met ieder hun eigen scherpe blik op het leven concludeerden dat de tijd rijp was voor verandering. Er moest een nieuw dispuut binnen AEGEE-Enschede ontstaan met nieuwe ideeën, idealen, ambities en gedachten. Gewapend met deze kwaliteiten en vergezeld door de lekkerste wijnen werd de trend snel gezet. Al gauw groeide het dispuut met ieder jaar een nieuwe lichting tot een unieke groep. Op 01 mei 2000 ging het dispuut de officiële binding met AEGEE-Enschede aan. Quenouille was van mening dat de Europese gedachte grondvest moest hebben in de doelstellingen van Quenouille.

Langzaam aan ontstond er meer structuur binnen het dispuut en trad een ieder tot een of meerdere Qommissies, die creatief actief zijn op breed terrein. Enkele voorbeelden hiervan zijn de ‘Cyclus-Qommissie’, de ‘WeeQend-Qommissie en de ‘SinterQerst-Qommissie’. Deze Qommissies zijn een stimulans tot het uitbreiden van de persoonlijke capaciteiten en eveneens versterken zij de onderlinge binding. Deze activiteiten worden ondersteund door de tweewekelijkse borrel in de stamkroeg, waar de nieuwtjes worden uitgewisseld, de serieuze onderwerpen worden bediscussieerd, waar illusies over verre culturele reizen binnen en buiten de grenzen van Europa ontstaan en waar vooral veel ‘Kaapstad’ wijn wordt gedronken en plannen worden gesmeed om Teun te ontmoeten. Quenouille houdt van het leven, met al haar serieuze en impulsieve facetten. Quenouille wil meer en verder. Uit deze wens ontsproot het idee om na het leven-in-Enschede de Quenouille-gedachte voort te zetten. De anciens reizen stad en land af om elkaar te ontmoeten en het Quenouille-gevoel hoog te houden.

Quenouille: door verscheidenheid samen beter!

Quiné!

Opgericht: 12 oktober 1997
Website: www.quenouille.nl