Herendispuut ΚΑΔΜΟΣ

In de Griekse mythologie was ΚΑΔΜΟΣ de broer van Europa. Toen Zeus Europa ontvoerde en meenam naar Kreta, begon ΚΑΔΜΟΣ een zoektocht naar zijn zuster. Na een lange tocht vol heldendaden kwam hij aan bij het orakel van Delphi. Het orakel adviseerde hem een stad te stichten. ΚΑΔΜΟΣ deed dit en de stad kennen we tegenwoordig nog als het Griekse Thebe. 

Wij, de leden van ΚΑΔΜΟΣ, zetten de queeste naar Europa nog altijd voort als leden van de Europese studentenvereniging AEGEE-Enschede. ΚΑΔΜΟΣ bestaat uit een groep hechte vrienden die al vele activiteiten hebben georganiseerd voor AEGEE-Enschede, waaronder het jaarlijks terugkerende liftweekend en de cantus tijdens het introductiekamp.

Voor meer informatie over Herendispuut ΚΑΔΜΟΣ, gaan naar de ΚΑΔΜΟΣ website.

Opgericht: 5 oktober 1993
Website: www.dispuutkadmos.nl